Välkommen till Specialpedagogisk Konsult

Specialpedagogisk konsult är ett litet företag som erbjuder specialpedagogiska tjänster till förskolor, skolor, LSS-verksamheter, samt privatpersoner. Bolaget grundades av Charlotte Ghannad som är specialpedagog och speciallärare med lång erfarenhet av skolutveckling samt att arbeta med barn och ungdomar med NPF inom förskola, skola samt LSS. Specialpedagog konsult bemanning åtgärdsprogram pedagogisk utredning handledning tilläggsbelopp.

Välkommen till Specialpedagogisk Konsult

Specialpedagogisk konsult är ett litet företag som erbjuder specialpedagogiska tjänster till förskolor, skolor, LSS-verksamheter, samt privatpersoner. Bolaget grundades av Charlotte Ghannad som är specialpedagog och speciallärare med lång erfarenhet av skolutveckling samt att arbeta med barn och ungdomar med NPF inom förskola, skola samt LSS. Specialpedagog konsult bemanning åtgärdsprogram pedagogisk utredning handledning tilläggsbelopp.

Välkommen till Specialpedagogisk Konsult

Specialpedagogisk konsult är ett litet företag som erbjuder specialpedagogiska tjänster till förskolor, skolor, LSS-verksamheter, samt privatpersoner. Bolaget grundades av Charlotte Ghannad som är specialpedagog och speciallärare med lång erfarenhet av skolutveckling samt att arbeta med barn och ungdomar med NPF inom förskola, skola samt LSS. Specialpedagog konsult bemanning åtgärdsprogram pedagogisk utredning handledning tilläggsbelopp.

Våra tjänster

Bland tjänster som erbjuds är pedagogiska utredningar, förslag på åtgärder och anpassningar, handledning, observation, konsultation, samt utbildningar och workshops för yrkesverksamma inom förskola, skola & LSS-verksamheter. Vi kan erbjuda er den kompetens- och kvalitetsutveckling ni behöver. Genom skräddarsydda lösningar kan vi täcka era behov för kortare eller längre tidsperioder.
Vänligen klicka på en av nedanstående områden för mer information.

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Privat och Familj

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Förskola/skola

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

LSS verksamheter

Våra tjänster

Bland tjänster som erbjuds är pedagogiska utredningar, förlag på åtgärder och anpassningar, handledning, observation, konsultation, och utbildning för yrkesverksamma inom förskola, skola och LSS-verksamheter. Vi kan erbjuda er den kompetens- och kvalitetsutveckling ni behöver. Genom skräddarsydda lösningar kan vi täcka era behov för kortare eller längre tidsperioder.
Vänligen klicka på en av nedanstående områden för mer information.

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Privat och Familj

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Förskola/skola

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

LSS verksamheter

Vår vision och affärsidé

Vår vision är att kunna göra en skillnad för barn, elever, brukare och personal inom förskola, skola och LSS-verksamheter.

Vår affärsidé är att skapa mervärde för våra kunder. Detta genom att erbjuda prisvärda specialpedagogiska tjänster av högsta kvalitet genom att vara flexibla och lyhörda för kundens behov.

Vår vision och affärsidé

Vår vision är att kunna göra en skillnad för elever, brukare och personal inom förskola, skola och LSS-verksamheter.

Vår affärsidé är att skapa mervärde för våra kunder. Detta genom att erbjuda prisvärda specialpedagogiska tjänster av högsta kvalitet genom att vara flexibla och lyhörda för kundens behov.

Såhär säger andra om oss

Malin Björk

”Lotta är bra på att hitta de där alternativa sätten som leder till att eleven lyckas i skolarbetet. Hon har alltid elevens behov i centrum”

Malin Björk, Specialpedagog

”Charlotte är mycket ärlig, ansvarskännande, plikttrogen och punktlig. Hon äger dessutom stor empatisk förmåga som hon ger uttryck för, i tanke och i handling. Hon har visat stor flexibilitet och lyhördhet, vilket präglar hennes förhållningssätt till människor i sin omgivning. Hon visar stort engagemnag och äkta intresse för såväl det enskilda barnet som verksamheten som helhet. Hennes insatser har varit mycket uppskattade av barn, föräldrar och personal”

Charlott Lundgren-Andersson, Förskolechef
Maria Hedén
” I mitt fleråriga samarbete med Lotta har hon alltid visat att hon arbetar utifrån individens bästa i åtanke. Lotta har stor kunskap om vad man kan göra för att tillsammans förbättra en individs livssituation, i stort och i smått.”
Maria Hedén, leg. Logoped
Jennie Elfström

”Vi på Juristfirman Vide har samarbetat med Charlotte i flera år och vi har lärt känna henne som en lyhörd och kompetent yrkesperson. Hon har djupa kunskaper inom de regler som styr skolan, kvalitetsutveckling och dokumentation. Just tydlig och noggrann dokumentation är en viktig pusselbit i ett framgångsrikt arbete inom elevhälsan och i arbetet med att söka tilläggsbelopp, och min erfarenhet är att de utredningar som Charlotte skrivit alltid har varit av mycket hög kvalitet. Jag kan därför varmt rekommendera Charlotte!”

Jennie Elfström, Jurist på Juristfirman Vide

Såhär säger andra om oss

Malin Björk

”Lotta är bra på att hitta de där alternativa sätten som leder till att eleven lyckas i skolarbetet. Hon har alltid elevens behov i centrum”

Malin Björk, Specialpedagog

”Charlotte är mycket ärlig, ansvarskännande, plikttrogen och punktlig. Hon äger dessutom stor empatisk förmåga som hon ger uttryck för, i tanke och i handling. Hon har visat stor flexibilitet och lyhördhet, vilket präglar hennes förhållningssätt till människor i sin omgivning. Hon visar stort engagemnag och äkta intresse för såväl det enskilda barnet som verksamheten som helhet. Hennes insatser har varit mycket uppskattade av barn, föräldrar och personal”

Charlott Lundgren-Andersson, Förskolechef
Maria Hedén
” I mitt fleråriga samarbete med Lotta har hon alltid visat att hon arbetar utifrån individens bästa i åtanke. Lotta har stor kunskap om vad man kan göra för att tillsammans förbättra en individs livssituation, i stort och i smått.”
Maria Hedén, leg. Logoped
Jennie Elfström

”Vi på Juristfirman Vide har samarbetat med Charlotte i flera år och vi har lärt känna henne som en lyhörd och kompetent yrkesperson. Hon har djupa kunskaper inom de regler som styr skolan, kvalitetsutveckling och dokumentation. Just tydlig och noggrann dokumentation är en viktig pusselbit i ett framgångsrikt arbete inom elevhälsan och i arbetet med att söka tilläggsbelopp, och min erfarenhet är att de utredningar som Charlotte skrivit alltid har varit av mycket hög kvalitet. Jag kan därför varmt rekommendera Charlotte!”

Jennie Elfström, Jurist på Juristfirman Vide

Kontakt

Vi finns i Råbylunds Gård, 5 minuters bilfärd från centrala Lund, med tillgång till utbildnings- och möteslokaler i en vacker, kreativ och avkopplande miljö om ni vill komma till oss. Annars kommer vi gärna också ut till er.
Vi är verksamma i hela Sverige.

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Kontakt

Vi finns i Råbylunds Gård, 5 minuters bilfärd från centrala Lund, med tillgång till utbildnings- och möteslokaler i en vacker, kreativ och avkopplande miljö om ni vill komma till oss. Annars kommer vi gärna också ut till er.
Vi är verksamma i hela Sverige

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB