Uppdrag- vårdnadshavare

Vårdnadshavare kan vända sig till oss om de har tankar eller funderingar kring sitt barn och/eller dess mående och utveckling. De kan också konsultera oss angående situationer som de har svårt att hantera i hemmet eller med barnens skola, kommunen, LSS-verksamhet eller andra myndigheter och organisationer.

Då inget barn är det andra likt är det just ert behov som styr hur vårt uppdrag ser ut. Här presenteras ett urval av vad Specialpedagogisk Konsult kan erbjuda. Efter kontakt med er som vårdnadshavare kommer vi tillsammans fram till vad som passar er eller ert barn.

Specialpedagog konsult autismSida: Privat och familjSpecialpedagog konsult autism

Uppdrag- vårdnadshavare

Vårdnadshavare kan vända sig till mig om de har tankar eller funderingar kring sitt barn och/eller dess mående och utveckling. De kan också konsultera mig angående situationer som de har svårt att hantera i hemmet eller med barnens skola, kommunen, LSS-verksamhet eller andra myndigheter och organisationer.

Då inget barn är det andra likt är det just ert behov som styr hur mina uppdrag ser ut. Här presenteras ett urval av vad jag kan erbjuda. Efter kontakt med er som vårdnadshavare kommer vi tillsammans fram till vad som passar ert barn.

Specialpedagog konsult autismSida: Privat och familjSpecialpedagog konsult autism

Handledning

Vi erbjuder handledning utifrån familjens behov. Exempel på frågeställningar som kan uppstå:

• Hur ska jag agera när mitt barn har problemskapande beteende?
• Hur fungerar det i förskolan/skolan? Jag måste ha mer förståelse för att kunna hjälpa mitt barn på bästa sätt.

• Mitt barn har fått en diagnos men jag kan inte tyda vad utredningen visar och vad det innebär?
• Vilka argument kan jag använda i samtal med rektorn, verksamhetschefen eller med myndigheten för att mitt barn ska få den hjälp hen behöver?
• Hur kan jag stötta mitt barn i den sociala utvecklingen?

Handledningen fokuserar på att identifiera svårigheterna och erbjuda strategier och redskap som som du kan använda i din roll som vårdnadshavare.

Handledning kan även erbjudas via digitala mötesverktyg eller telefon

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Handledning

Jag erbjuder handledning utifrån familjens behov. Exempel på frågeställningar som kan uppstå:

• Hur ska jag agera när mitt barn har problemskapande beteende?
• Hur fungerar det i förskolan/skolan? Jag måste ha mer förståelse för att kunna hjälpa mitt barn på bästa sätt.

• Mitt barn har fått en diagnos men jag kan inte tyda vad utredningen visar och vad det innebär?
• Vilka argument kan jag använda i samtal med rektorn, verksamhetschefen eller med myndigheten för att mitt barn ska få den hjälp hen behöver?
• Hur kan jag stötta mitt barn i den sociala utvecklingen?

Handledningen fokuserar på att identifiera svårigheterna och erbjuda strategier och redskap som som du kan använda i din roll som vårdnadshavare.

Handledning kan även erbjudas via digitala mötesverktyg eller telefon

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Stöd i kontakt med andra

Specialpedagogisk Konsult kan även stötta er i samarbetet med exempelvis förskola, skola eller andra berörda instanser (Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn-och ungdomspsykiatrin, Socialtjänsten etc). Vi är pålästa på Skollagen, LSS-lagstiftningen samt hur ni bäst kan navigera sig igenom det administrativa djungel som finns. Vi kan också vara stöd till er i svåra möten med rektorer, verksamhetschefer, LSS-handläggare eller andra myndighetspersoner.

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Stöd i kontakt med andra

Specialpedagogisk Konsult kan även stötta er i samarbetet med exempelvis förskola, skola eller andra berörda instanser (Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn-och ungdomspsykiatrin, Socialtjänsten etc). Vi är pålästa på Skollagen, LSS-lagstiftningen samt hur ni bäst kan navigera sig igenom det administrativa djungel som finns. Vi kan också vara stöd till er i svåra möten med rektorer, verksamhetschefer, LSS-handläggare eller andra myndighetspersoner.

Specialpedagogisk Konsult Charlotte Ghannad AB

Dokumentation

Vi kan hjälpa till att utveckla eller utforma pedagogiska utredningar, handlingsplaner eller annan relevant dokumentation som kan hjälpa er i er i vardagen. Utgångspunkten i detta arbete blir de observationer som vi gjort samt samtal med personer kring barnet samt det underlag finns sedan tidigare.

Vi kan även bistå med att skriva olika former av pedagogiska intyg som kan behövas för att stärka bevisningen vid överklagan av myndighetsbeslut eller vid ansökan om t.ex vårdbidrag och personlig assistants.

dokumentation

Dokumentation

Vi kan hjälpa till att utveckla eller utforma pedagogiska utredningar, handlingsplaner eller annan relevant dokumentation som kan hjälpa er i er i vardagen. Utgångspunkten i detta arbete blir de observationer som vi gjort samt samtal med personer kring barnet samt det underlag finns sedan tidigare.

Vi kan även bistå med att skriva olika former av pedagogiska intyg som kan behövas för att stärka bevisningen vid överklagan av myndighetsbeslut eller vid ansökan om t.ex vårdbidrag och personlig assistants.

dokumentation